Medelåldern för förstagångsföderskor ökar

Det finns många faktorer som påverkar när man väljer att skaffa sitt första barn. Trots det är valet kanske inte så individuellt som många par tror, då många följer det som andra runtomkring dem gör. Precis som andra normer i samhället finns det med andra ord normer gällande barnafödande och åldern på förstföderskor.

Precis som andra normer kan dessa barnafödandenormer dock även förändras. Att just detta har skett blir tydligt om man tittar på medelåldern för förstföderskor i Sverige. År 1975 var medelåldern i hela landet 24,5 år. Fyrtio år senare, år 2015, hade medelåldern stigit med 4,6 år, och var alltså 29,1 år. Störst ökning skedde i Dorotea, där medelåldern på förstföderskorna gick från 22,1 år till 30,8 år mellan 1975 och 2015. Högst medelålder för förstföderskor år 2015 hade Danderyd, där den låg på 31,9 år.

Det går att se tydliga samband mellan samhällsutvecklingen i stort och medelåldern på landets förstföderskor. I takt med att kvinnor har börjat arbeta i allt större utsträckning och utbildar sig allt längre har till exempel medelåldern stigit, eftersom många väljer att vänta med att skaffa barn tills de har pluggat färdigt och etablerat sig på arbetsmarknaden. En annan tydlig indikation på hur samhället i stort påverkar barnafödandet är lågkonjunkturen och arbetslösheten på 1990-talet, då medelåldern för förstagångsföderskor ökade snabbare än normalt. Detta berodde med största sannolikhet på att unga par väntade med att skaffa barn på grund av de osäkra ekonomiska förutsättningarna.

Oavsett vilken ålder man är i när man får sitt första barn är det dock vissa saker som kan vara utmanande. Det spelar ju ingen roll om man är 20 år eller 35 år – har man aldrig haft ett barn förut så kan saker som att byta en blöja, mata barnet och ta hand om barnets tänder kännas nytt och främmande, helt enkelt för att man aldrig har gjort det förut. Det viktiga att komma ihåg i sådana lägen är att det alltid finns mer erfarna människor att ta hjälp av, antingen i form av ens egen mamma (som säkerligen kan lära ut hur man byter en blöja) eller i form av experter på olika områden, som en tandläkare för att lära sig ta hand om barnens tänder.