Ekonomi för mödrar

Att bli mamma förändrar ens liv på alla tänkbara sätt, men ett av de sätten, som är särskilt viktigt att tänka på och planera för i förväg, är det sätt på vilket ens ekonomi kommer att påverkas. Detta är självklart viktigt för både mammor och pappor, men mammor är oftast i en mer utsatt ekonomisk situation än pappor, till exempel genom att de oundvikligen kommer att behöva ta ledigt från jobbet. Kanske behöver de göra detta redan under graviditeten på grund av komplikationer, och de behöver definitivt göra det under och efter födseln, liksom under barnets första tid i världen. Många föräldrar väljer självklart att dela på föräldraledigheten numera, men av tradition och av ekonomiska skäl blir det i de flesta fall fortfarande mamman som tar ut den större delen av föräldraledigheten. Det drabbar naturligtvis mammans ekonomi inte bara i stunden, utan även i längden, till exempel i form av att hennes pension blir lägre.

Inför barnets ankomst bör man därför planera inför en del saker. En sak (som kanske inte ens går att planera men som är bra att tänka på om man funderar på att skaffa barn) är att föräldrapenningens storlek är baserad på den inkomst man har haft under de senaste 240 dagarna. För att få en föräldrapenning som är baserad på ens inkomst (och som då ger knappt 80 procent av den inkomsten) måste man ha haft en årsinkomst på minst 82 100 kronor, 240 dagar i följd. Kan man se till att man har dessa förutsättningar, kommer föräldraledigheten att bli betydligt enklare ekonomiskt.

Något annat som är viktigt är också att planera fördelningen av föräldraledigheten, förutsatt att det finns en annan förälder med i bilden. Det finns inget rätt eller fel sätt att göra uppdelningen, eftersom alla familjer har olika förutsättningar och olika värderingar. Vissa kanske helt baserar fördelningen på ekonomin, så att den som tjänar minst tar ut störst föräldraledighet, medan andra kanske tycker att det är viktigt rent principiellt att fördelningen blir lika. Huvudsaken är att båda föräldrarna är överens när barnet väl kommer.

Slutligen måste man såklart planera sin ekonomi, både kortsiktigt och långsiktigt, genom att göra upp en budget. Den kortsiktiga planeringen handlar om att se till att pengarna räcker från vecka till vecka för att köpa allt som behövs till ett barn, som blöjor, barnmat och tvättlappar. Den mer långsiktiga planeringen består i att göra upp ett sparande, om man inte redan har det, för att ha råd med större inköp och oväntade utgifter som en ny barnvagn, läkarbesök eller, när barnet blivit äldre, terminsavgifter till olika idrottsföreningar och till eventuella privatskolor eller för utomlandsstudier. Om man skulle hamna i situationen att man inte har tillräckliga besparingar för att täcka någon av dessa utgifter, kan man alltid lösa det i stunden genom att ta ett lån på Enklare.se. En sak är nämligen säkert, oavsett vilka ekonomiska förutsättningar man har som förälder, och det är att man vill att ens barn ska ha det bästa i livet.