Resa med barn

Det är inte så dyrt att resa med barn. Så länge barnen är under två år gamla så flyger de till exempel gratis. Det är heller inte så komplicerat att resa med barn, speciellt inte så länge de är små. Vill man röra på sig och göra utflykter ska man absolut investera i en bärsele så att man kan röra sig fritt. Det är väldigt lättsamt så länge barnet inte är för tungt. Vill man resa för en väldigt låg kostnad kan man ansluta sig till nätverk där man kan arbeta sig fram runt jorden. Ett sånt nätverk man kan ansluta sig till är WWoof där man får mat och bostad mot att man jobbar på ekologiska gårdar någonstans i världen. Då är det bara själva resan som kostar. Att bli förälder behöver inte innebära en begränsning om man inte vill det. Barn mår bra av att resa och får massor med nya kunskaper som de bär med sig genom livet. Att skära ner på sina materiella krav och utgifter och istället satsa på att resa är ett bra val, för de som vågar lämna sina invanda rutter här i tillvaron.