Back to basic och föräldrarollen

Att bli mamma är det bästa som finns. Det passar inte alla men faktum är att till och med en person som egentligen inte är så speciellt förtjust i barn kan bli omvänd när den själv blir förälder. Det finns ingen man som blir så “ett med” som med sitt eget barn, sina egna barn. När barnet är litet så är det självklart för dem att vara ett med föräldrarna. Du kanske minns från din egen barndom hur föräldern var den självklara auktoriteten i ditt liv? Man litade på sina föräldrar till 100%. Det är också därför en olycklig händelse kan bli så traumatisk för ett barn och kan komma att färga hela barnets utveckling.

Världen är skadad. Förr i tiden levde människan i samspel med naturen och i takt med sig själv. Med industrialismen trappades tempot upp. Innan dess levde familjerna i regel tillsammans på gårdar där hela livet utspelade sig. Med industrialismen kom de långa arbetsdagarna och föräldrarna skildes från barnen under arbetstid. Med Alva Myrdal skapades de första daghemmen. Kvinnorna skulle frigöras och i frigörelsen ingick att de skulle ut i arbetslivet och uppfostran av barnen skulle överlämnas till de statliga och kommunala daghemmen. Det var nu svårigheterna började, svårigheterna med att vara förälder och att få vardagen att gå ihop. Barnen fjärmades allt mer från sina föräldrar.

Daghemskulturen växte fram i mitten av nittiotalet och vad som hände sedan var att den första dagisgenerationen växte upp och skaffade egna familjer och barn som de skulle fostra. Sen växte den generationen upp och skulle fostra sina barn. Och hela tiden växte klyftan mellan barn och förälder. Det är så mycket som kommer mellan barnen och föräldrarna. Jobb, dagis, skolgång, fritids, idrottsklubbar och allt detta som skulle kunnat vara så bra har komplicerat till föräldraskapet. Hela den moderna väst-världen har överlämnat en stor del av föräldraskapet till staten.

I filmer som handlar om framtiden brukar detta med att staten stöper barn och samhällsmedborgare i samma form ingå som en del i ett mardrömsscenario. George Orwells “1984” beskriver den typen av utveckling där människorna är stöpta i samma form. Att röra sig i en riktning tillbaka till naturen, back to basic, är en motkultur som utvecklas nu och det är en strömning av slowliving och miljötänk som troligtvis kommer att ha positiv inverkan på föräldrarollen.