Den narcissistiska föräldern

Att vara ensamstående förälder kan vara helt fantastiskt och lite jobbigt emellanåt men då kan det vara roligt att läsa bloggar av andra ensamstående mammor och hitta råd och tips angående ekonomi, aktiviteter och annat som kan vara bra att få tips om. För en del är det ett val att bli ensamstående förälder medans det för andra varit så att livet utvecklats på det sättet. Oavsett så är barnen en gåva. Det finns ingen annan man kommer så nära som sina egna barn. Det är fantastiskt så länge det varar. En dag växer barnen upp och märker att föräldern inte är perfekt. Det måste ske. Det är sunt. Att kräva av barnet att man ska leva i symbios med det för alltid är inte sunt.

Osäkra föräldrar och föräldrar med känslomässiga problem som kanske skapats under den egna uppväxten kan ha en allt för stor förväntan på barnet om ett ständigt symbios. Ett problem som kommit att bli allt tydligare under senare tid är den narcissistiska föräldern. För ett barn som växt upp med en narcissistisk förälder blir livet svårt. En narcissistisk förälder har en personlighetsstörning där föräldern har svårt att skilja barnet från sig själv. Föräldern ser då barnet som en del av sig själv och inte en självständig individ. Det är skillnad på att ha en stark och kärleksfull gemenskap och att ha en narcissistisk bindning till sitt barn. Ett barn som växt upp med en narcissistisk förälder har fått sin integritet, sina personliga gränser kränkta genom hela uppväxten till följd av den mycket egocentrerade föräldern. Ett barn som växt upp under såna förhållanden får sällan förståelse från sin omgivning. Ett fenomen som upplevs är att föräldern vägrar släppa taget om barnet när barnet utvecklar sin självständighet. Detta fenomen behöver studeras mer ingående.